ทางหนีนรก

 

ไปไม่กลับ

หลับไม่ตื่น

ฟื้นไม่มี

หนีไม่พ้น

Visitors: 18,884