ก่อนตาย

ถ้าจะต้องตายภายในอาทิตย์นี้(ป่วย)พอจ. จะเมตตาแนะนำให้ทำอย่างไรได้บ้าง

https://www.youtube.com/watch?v=UzdnAyRKq0c&feature=push-u-sub&attr_tag=d-lLQt0XNfDFN01S-6

Visitors: 18,883