คาถาจินดามณี - หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร วัดโฆสิตาราม

คาถาจินดามณี - หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร วัดโฆสิตาราม

 

( บูชาครู )   ตะมังถัง ปะกาเสนโต  สัทธาอะหะ  อิ มะ อะ วิ ตะ อุ อะ มิ มะ สะ นะ โม 

จินดามณี  สะหะโกฏิ  สัตตังเทวานัง  มะนุสสะเทวานัง อะมะนุสสะเทวานัง
สะมณีจิตตัง  บุตรีจิตตัง  อาคัจเฉยหิ  ปะริเทวันติ  ปิยังมะมะ  มณีจินดา 
ปัญจะทานัง  ทาสาโกมัง  ทาสีโกมัง  ปิลันทัสสะ นะมามิหัง

สัพเพชะนา  พะหูชะนา  มหาจินดา  เอหิพุทธัง
ปิยินซียัง  เทวะมานุสสานัง  ปิโยนาคะ สุปันนานัง
ปิยินซียัง  นะมามิหัง

พุทโธโส ภะคะวา  ธัมโมโส ภะคะวา สังโฆโส ภะคะวา
อินทะสะเหน่หา   พรหมมะสะเหน่หา  อิตถีสะเหน่หา
ราชาเทวี  มณีรักขัง  ปิยังมะมะ  พุทธะสังมิ  นะชาลีติ
พระอะระหัง  สัพพะลาภัง  ประสิทธิเม

บทย่อว่า  "  นะ สิ วัง พรหมมา มะ อะ อุ "

 

พระคาถาจินดามณีของหลวงปู่ศุข เกสโร วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
    จินดามณี  สหโกฏิ  สัตตังเทวานัง  มนุสสะเทวานัง อะมนุสสะเทวานัง
สะมณีจิตตัง  บุตรีจิตตัง  อาคัจเฉยหิ  ปะริเทวันติ  ปิยังมะมะ  มณีจินดา 
ปัญจะทานัง  ทาสาโกมัง  ทาสีโกมัง  ปิลันทัสสะ นะมามิหัง

สัพเพชะนา  พะหูชะนา  มหาจินดา  เอหิพุทธัง
ปิยินทรียัง  เทวะมนุสสานัง  ปิโยนาคะ สุปันนานัง
ปิยินทรียัง  นะมามิหัง

พุทโธโส ภะคะวา  ธัมโมโส ภะคะวา สังโฆโส ภะคะวา
อินทัสสะเหน่หา   พรหมมะสะเหน่หา  อิตถีสะเหน่หา
ราชาเทวี  มณีรักขัง  ปิยังมะมะ  พุทธะสังมิ  นะชาลีติ
พระอะระหัง  สัพพะลาภัง  ประสิทธิเม
 สวดทุกค่ำเช้าจะอยู่เย็นเป็นสุขมีกินมีใช้ตลอดไม่อดอยาก เป็นเมตตามหานิยมแก่คนสัตว์และเทวดา

 

 

คาถามหาจินดามณีมนต์ ของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ 


"สิทธิ วิชา มหามันตัง จิณตามณี ทิวากะรัง ภูมิยาโจระปาตัสสะมัง ทิพพะจักขุง ฐาวะทิสสะเร จันทาเทวี อะสะมุขขี ทุติยา ปะทะลักขะณา มณีจินตา ปัญจะ ทานังยะสังทาสีทาสัง มาตาปุตตัง วะโอระสัง 
จิณตามณี สะหัสสะโกติ เทวานัง มนุสสะภาวัง สะมะณะจิตตัง ปุริสะจิตตัง อาคัจฉาหิ ปะริเทวันติ ปิยังมะมะ สัพเพชะนา พะหูชะนา มหามณีจินตา เอหิ พุทธัง ปิโยเทวะมนุสสานัง มหามณีจินตา เอหิ ธัมมัง ปิโย พรหมมานะมุตตะโม มหามณีจินตา เอหิ สังฆัง ปิโย นาคะสุปันนานัง ปินิน ทะริยัง นะมามิหัง พุทโธ โส ภะคะวา ธัมโมโส ภะคะวา สังโฆ โส ภะคะวา อินทะเสน่หา พรหมมะเสน่หา อิสะระเสน่หา อิตถี เสน่หา ราชาเทวี มนตรีรักขัง จิตตังมรณัง จิตตัง มะมะ "

 

พระ คาถามหามนต์จินดานี้ ใช้ได้สารพัด ถ้าจะเรียกเนื้อ เรียกปลา ให้เอาศิลารองเท้าเสียก่อน ถ้าจะให้เป็นเมตตาให้เสกเครื่องหอมทาตัว เสกเครื่องนุ่งห่มแต่งตัว ถ้าจะทำน้ำมนต์รดทางเมตตาก็ได้ ใช้ได้ทั้งชาย และหญิง ถ้าท่องบ่นเอาไว้เป็นมหามงคลแก่ตัวเอง ฯ
 
พระคาถานี้ใช้เรียกทรัพย์ เรียกลาภ ดึงดูดเงินทองโชคลาภ 


บทแรกนี้ คือบทย่อ และบทแปลงรูป ช่วยดึงเสน่ห์ ดึงความเมตตาความนิยมจากผู้คนได้ดี อธิษฐานเรียกคนรักให้กลับคืนได้

คาถาเงาะถอดรูป 

มหามุณีจินดา สัมปันโณ มเหษี ยักขามุนี จินดามุณี ภะคะวา จินดาตัสสะ มาระเสนา วินาสสันติ ทะพะมะนะ


บทที่สองนี้ คาถาเรียกเนื้อเรียกปลา ตั้งนะโมสามจบ

พระมหามณีจินดามนต์ ว่าดังนี้

สิทธิวิชา มหามันตัง จินดามณีทิวากะรัง ภูมิยาโจระปาตัสมิง ทิพพะจักขุง ถาวะทิสเร จันทาเทวี
อัสสะมุขี ทุติยาปะทะลักขะณา มณีจินดา ปัญจะทานัง ยะสังทาสิทาสัง มาตาปุตตังวะ โอระสัง
มณีจินดา สะหัสสะโกติเทวานัง มะนุสสะเทวานัง สะมะณะจิตตัง ปุริสะจิตตัง อาคัจฉาหิ ปะริเทวันติ ปิยังมะมะ สัพเพชะนา พะหูชะนา มหามณีจินดา เอหิพุทธัง ปิโยเทวะมนุสสานัง มหามณีจินดา

เอหิธัมมัง ปิโยพรหมานะมุตตะโม มหามณีจินดา เอหิสังฆัง ปิโยนาคะสุปันนานัง ปินินทรียัง
นะมามิหัง พุทโธโสภะคะวา ธัมโมโสภะคะวา สังโฆโสภะคะวา อินทะเสน่หา พรหมะเสน่หา
อิตถีเสน่หา ราชาเทวี มณีรักขัง จิตตังปิยังมะมะ


ทั้งหมดให้ใช้ 7 จบ จะดึงโชคลาภมาก ไม่ต้องตั้งอารมณ์อะไร ทั้งนั้น เน้นความนิ่งของจิตก็พอ

 

 

คาถาจินดามณี เป็น คาถาที่นางยักษ์ตนหนึ่งมอบให้สามีที่เป็นมนุษย์ ที่นางลักพาตัวมาอยู่ด้วยนานหลายปี แต่ด้วยวิสัยที่ยากจะอยู่ร่วมกันได้ ระหว่างยักษ์ กับ มนุษย์ สามีของนางยักษ์จึงได้พยายามหลบหนี ถึง 3 ครั้ง แต่นางยักษ์ก็สามารถตามตัวกลับมาได้ทุกครั้ง


จนมาถึงการหนีครั้งที่ 4 ครั้งสุดท้าย เมื่อตามไปเจอสามีอีก นางก็คิดได้ว่ายังไงคงไม่สามารถรั้งสามีสุดที่รักให้อยู่ร่วมกันได้ ก็เลยจำใจต้องปล่อยให้สามีกลับไปใช้ชีวิตในเมืองมนุษย์ตามที่ต้องการ แต่ด้วยความรัก และห่วงใยในสามี เกรงว่าเมื่อกลับไปแล้ว อาจจะประสบปัญหาต่างๆ นานา ยากที่จะดำเนินชีวิตให้สุขสบายเหมือนตอนอยู่กับนาง

นางจึงบอกคาถาจินดามณี ให้กับสามีพร้อมกับสั่งว่า ยามที่ชีวิตประสบปัญหา เดือดร้อน ให้ท่องคาถาจินดามณี ซึ่งเปรียบเสมือนแก้วสารพัดนึก ที่ให้ไป แล้วชีวิตจะผ่านอุปสรรค และประสบความสำเร็จ ทุกประการ

ผมเองไม่รู้ว่า คาถาจินดามณี ของนางยักษ์ที่ให้กับสามีเป็นอย่างไร แต่สำหรับผม ใช้คาถาจินดามณี ของหลวงพ่อกวย ดังนี้

นะสิวัง พรหมา มะอะอุ ( ภาวนาที่ใด จะเจริญด้วยโภคทรัพย์ )

เก็บความมาจากหนังสือพระเล่มหนึ่ง ได้กล่าวถึงที่มาของคาถาจินดามณี ที่ผมเองสงสัยมานาน จะค้นหาจากไหนก็ไม่ได้ ประจวบเหมาะที่ได้อ่านจากหนังเล่มดังกล่าว แต่ก็เสียดายที่จำชื่อหนังสือ – วันเวลา ที่ออกจำหน่ายไม่ได้ ต้องอภัยอย่างยิ่ง..

 

หมายเหตุ

คาถาจินดามณี หลวงปู่ศุข
คาถานี้มีหลายสาย หลายตำนานนะครับ แต่วิชานี้นี้สรุป เด่นๆ เป็นเมตตา โชคลาภเน้นๆ ใช้ได้ผลแค่นั้นอยู่ที่พลังจิต แรงครู ความตั้งใจ การกำหนดจิต
ตำนาน
สุวรรณสังข์ชาดกหรือสังข์ทองนี้มีผลอย่างมากต่อคติชนความเชื่อเกี่ยวกับคาถาอาคมถึงมนต์วิเศษ ชนิดหนึ่งซึ่งรู้จักตามวรรณคดี สังข์ทอง ว่า “จินดามณีมนต์” (ส่วนสุวรรณสังข์ชาดกแปลว่า ทิพยมนต์) อำนาจของมนต์ เป็นมนต์เรียกจิต ให้ผู้ต้องมนต์ทนอยู่ไม่ได้ต้องมาหา ใช้เรียก สัตว์ บก สัตว์น้ำ แม้ครุฑ เทวดาที่มีฤทธิ์ก็ไม่อาจทนได้
คติมนต์จินดามณีในทางคาถาอาคมของสุวรรณภูมิมีชื่อเสียงด้านเมตตาเสน่ห์ ร่ำรวย แบบหามนต์ใดมาเปรียบเทียบได้ยาก ซึ่ง แตกแขนงออกหลายฉบับ เป็นชุดวิชาก็ว่าได้ บางแห่งก็ได้แต่ละภาคส่วนไป แต่ก็ อ้างอิงคติเรื่องสังข์ทองหรือ สุวรรณสังข์ชาดก พบว่า มนต์จินดามณี นี้ มีทั้งที่ใช้ในที่พระบรรทมของกษัตริย์สมัยอยุธยา เพื่อเชิญเทพยดามารักษา ขณะทรงบรรทม ซึ่งพบในเอกสาร หอสมุดแห่งชาติ ซึ่งท่าน อ.เทพย์ สาริกบุตรได้ บันทึกไว้ ในส่วนคาถาอาคม และ เลขยันต์ ตำราพิชัยสงคราม ได้พิมพ์เผยแพร่ (ในทุติยบรรพ และจตุบรรพ)
เป็น คาถาที่นางยักษ์ตนหนึ่งมอบให้สามีที่เป็นมนุษย์ ที่นางลักพาตัวมาอยู่ด้วยนานหลายปี แต่ด้วยวิสัยที่ยากจะอยู่ร่วมกันได้ ระหว่างยักษ์ กับ มนุษย์ สามีของนางยักษ์จึงได้พยายามหลบหนี ถึง 3 ครั้ง แต่นางยักษ์ก็สามารถตามตัวกลับมาได้ทุกครั้ง

จนมาถึงการหนีครั้ง ที่ 4 ครั้งสุดท้าย เมื่อตามไปเจอสามีอีก นางก็คิดได้ว่ายังไงคงไม่สามารถรั้งสามีสุดที่รักให้อยู่ร่วมกันได้ ก็เลยจำใจต้องปล่อยให้สามีกลับไปใช้ชีวิตในเมืองมนุษย์ตามที่ต้องการ แต่ด้วยความรัก และห่วงใยในสามี เกรงว่าเมื่อกลับไปแล้ว อาจจะประสบปัญหาต่างๆ นานา ยากที่จะดำเนินชีวิตให้สุขสบายเหมือนตอนอยู่กับนาง
นางจึงบอกคาถา จินดามณี ให้กับสามีพร้อมกับสั่งว่า ยามที่ชีวิตประสบปัญหา เดือดร้อน ให้ท่องคาถาจินดามณี ซึ่งเปรียบเสมือนแก้วสารพัดนึก ที่ให้ไป แล้วชีวิตจะผ่านอุปสรรค และประสบความสำเร็จ ทุกประการ

วิชานี้

พระคาถาจินดามณีของหลวงปู่ศุข เกสโร วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท

( บูชาครู ) ตะมังถัง ปะกาเสนโต สัทธาอะหะ อิ มะ อะ วิ ตะ อุ อะ มิ มะ สะ นะ โม
จินดามณี สหโกฏิ สัตตังเทวานัง มนุสสะเทวานัง อะมนุสสะเทวานัง
สะมณีจิตตัง บุตรีจิตตัง อาคัจเฉยหิ ปะริเทวันติ ปิยังมะมะ มณีจินดา
ปัญจะทานัง ทาสาโกมัง ทาสีโกมัง ปิลันทัสสะ นะมามิหัง

สัพเพชะนา พะหูชะนา มหาจินดา เอหิพุทธัง
ปิยินทรียัง เทวะมนุสสานัง ปิโยนาคะ สุปันนานัง
ปิยินทรียัง นะมามิหัง

พุทโธโส ภะคะวา ธัมโมโส ภะคะวา สังโฆโส ภะคะวา
อินทัสสะเหน่หา พรหมมะสะเหน่หา อิตถีสะเหน่หา
ราชาเทวี มณีรักขัง ปิยังมะมะ พุทธะสังมิ นะชาลีติ
พระอะระหัง สัพพะลาภัง ประสิทธิเม

ก่อนใช้ควรจุดธูป 9ดอก บอกกล่าวหลวงปู่ศุขครับ

 

Visitors: 22,513