สวดดวงพิชัยสงคราม คาถาบูชาดวงชะตา แบบโบราณ

(พระคาถาของพระพลรัตน์ วัดป่าแก้ว ที่ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในคราวปราบศัตรูบ้านเมือง) (นะโม ๓ จบ) นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง
สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง
วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ ชีโว สุกะโร จะ มหาลาภัง
โสโร ราหูเกตุ จะ มหาลาภัง สัพพะภะยัง วินาสสันติ
สัพพะทุกขัง วินาสสันติ สัพพะโรคัง วินาสสันติ
ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทา สัพเพเทวา มัง ปาละยันตุ
สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เมฯ พุทธัง พะหุชะนานัง เอหิจิตตัง เอหิมะนุสสานัง 
เอหิลาภัง เอหิเมตตา ชมภูทีเป มนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง 
พันธังเอหิ มะมะ
เพื่อเสริมดวงชะตา จงผูกดวงชะตาของตน พร้อมเขียนชื่อนามสกุลของตนไว้ใต้ดวงชะตาหรือดวงที่เรียกว่า “ดวงพิชัยสงคราม” แล้วเอาดวงชะตาบรรจุหรือวางตั้งไว้ข้างใต้ฐานพระ เมื่อจะบูชาดวงชะตาพึงว่าคาถานี้ เพื่อจะได้เกิดลาภสักการะ เป็นสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล เลิศล้นดีนักแล ฯ

Visitors: 21,427