คาถาขุนแผน

นะโม3จบ

นะร้องให้   ให้นะมาเข้าหา

นะจิตตัง    มานิมามา

จิตตัง       มานิมามา

ท่อง3จบ

Visitors: 21,428