พระคาถาพระฉิมพลีให้ลาภ พระสิวลีหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง

คาถาของหลวงปู่ทิมที่เกี่ยวกับโชคลาภ หรือคาถาเรียกคน

คัดลอกจาก เพียรวิทย์ จารุสถิติ “วัตถุมงคลยอดนิยม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง” ร่มโพธิ์ เล่มที่ 110 กรกฎาคม 2543

เพียรวิทย์ จารุสถิติ (2543) กล่าวว่า “ผมได้ถูกพักพวกที่คุ้นเคยพากันต่อว่า ทำไม่? ไม่ลงคาถาของหลวงปู่ทิมให้เยอะๆ หน่อย เพราะที่เคยนำลงมาแล้ว ได้ลองไป “ทำ” และ “ปฏิบัติ” ดูปรากฏว่า “ได้ผล” เป็นที่น่าพอใจ และช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี อยากได้คาถาของหลวงปู่ทิมที่เกี่ยวกับโชคลาภหรือคาถาเรียกคนบ้าง ท่าจะดี ยังไงก็สงสารคนยากคนจนบ้างเวลานี้แทบจะปล้นเขากินแล้ว เพราะเหตุที่พรรคพวกขอมาถึงผมเช่นนี้ ทำให้ผมต้องรีบไปค้นหาตำราที่ตนเองจดไว้ เมื่อครั้งที่เรียนวิชาอาคมกับหลวงปู่ทิมที่วัดละหารไร่และท่านเคยสอนให้ผมซึ่งมีอย่ 2 บท บทแรกท่านให้ภาวนาเสก ธูปหอม หลังจากนั้นจึงจุดธูป เมื่อจุดธูปเสร็จแล้วจึงเอาบทที่ 2 สวดเพื่อเรียกคนให้นำลาภมาให้ อย่าลืมไปเล่าให้ฟังบ้างก็แล้วกันนะครับ

คาถา “เรียกคน” บทแรก สำหรับเสกธูป ให้ตั้ง นะโม 3 จบ นึกถึงหลวงปู่และพระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จากนั้นจึงสวด คาถาอัญเชิญเทวดา คือ สักเค กาเม จะรูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีป รัฎเฐ จะคาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุ มหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา ชลถะละวิสะเม ยักคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระจะนังสาธะโวเมสุณันตุ จากนั้นจึงสวดคาถาบทนี้ต่อไปโดยที่ยังไม่ต้องจุดธูป

“มะอะอุ สิวังพรหมมา จิตตัง จิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดิน มานิมามา อาคัจฉาหิ มีจิตมารักทุกผู้คน อุอะมะ บูชาอย่าได้ขาดสัพพะบูชามหาลาภัง ภะวันตุเม” พยายามสวด 3 จบหรือ 9 จบก็ได้ แต่ขอให้ตั้งใจสวดจริงๆ เมื่อสวดจบแล้ว ให้ใช้ลมปากเป่าที่ธูปนั้นๆ หลังจากนั้นจึงจุดธูปและปักลงในที่สมควร และจึงตั้งใจสวดคาถาบทที่สอง ซึ่งมีดังนี้

“มะอะอุ สิวังพรหมมา จิตตัง จิตมนุษย์หญิงชาย มานิมา จิตตังวา ปุบผังวา คันธังวา ราชกุมาโรวา ราชกุมารีวา อัคคะมะเหษีวา เทวีวา ราชาวา เศรษฐีวา สาโรวา พรหมโณวา อิตถีวา ปุริโสวา พานิชโชวา พานิชชาวา เอหิเอหิปูชิตา อะหัง วันทามิ สัพพะทา”

ลองใช้ดูนะครับ และค่อยๆสังเกตความเปลี่ยนแปลง ขอให้ใช้ด้วยใจมั่นนับถือจริง ไม่ใช่ใช้ได้ครึ่งๆกลางๆ แล้วจึงเลิกเสีย ถ้าเป็นเช่นนั้นท่านคงจะไม่มีโอกาสได้เห็นความมหัศจรรย์ของเวทมนต์คาถาที่ครูบาอาจารย์ท่านได้พบมา ได้ศึกษามาอย่างแท้จริง

มีคาถาบทหนึ่งที่หลวงปู่ทิมท่านใช้สวดประจำ และท่านเคยเอ่ยให้ผมนำไปสวดก่อนนอนทุกคืน ท่านบอกว่า หมั่นสวด, หมั่นท่อง จะทำให้มีผู้คนนำลาภมาให้ ใครทำได้ชีวิตนี้ไม่มีตกอับ ผมได้ฟังท่านพูดถึงกับหูพึ่งที่เดียว ของดีๆแบบนี้ใครๆก็อยากได้เป็นของธรรมดา ยิ่งเป็น “คำพูด” ที่ออกมาจากปากของท่าน ยิ่งเป็นคนดีที่มีคุณค่ามหาศาล หาที่ใดมาเปรียบได้ ท่านผู้อ่านคิดว่าจริงหรือไม่ครับ? คาถาบทนี้หลวงปู่ทิมเรียกว่า “พระฉิมพลีให้ลาภ” ท่านเล่าว่า พระฉิมพลีเป็นสาวกรูปหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้เลิสด้วยการมีโชคลาภ ไปที่ไหนมีแต่ใครๆ จะนำลาภสักการะมาถวายท่าน บางครั้งถึงกับนำถวายพระฉิมพลีมากกว่าถวายพระพุทธองค์ก็มี

หลวงปู่บอกว่า ก่อนนอนท่านสวดพระคาถาบทนี้ทุกคืน และได้พิจารณาดูก็รู้สึกว่าใช้ดีมีผลดีแก่ผู้ใช้มหาศาลทีเดียว

“พระคาถาพระฉิมพลีให้ลาภ” มีดังนี้ ตั้งนะโม 3 จบ แล้วจึงท่อง “สิวลีจะมหาเถโร ปัจจะยะลาภะปูชิโต มะนุสโสเทวะตาอินโท พรหมมา ยะโม ยักขาวาปิตัสสะ นิรันตะรัง ปะนะลาภะ สักกาเรอาเน็นติ นิจจัง สิวลีคเถรัสสะลาโภ จะสักกาโรโหติ สิวลีมหาเถรัสจะ ปูชะกัสสะ สะทาวาปิคาถันจะ สังวัดตะนัสสะ ลาโภจะ สักกาโรโหเถรัสสะ อานุภาเวนะ ลาโภเมโหตุ สัพพะทาเอเตนะ สัจจะวัชเชนะ ลาโภเมโหตุ สัพพะทา สิวลีจะมหาเถโร สุวรรณะมามา โภชนะมามา โภคะมามา มหาลาโภมาๆ วัตถุวัตถามาๆ พะลพลังมาๆ สัพเพชะนา พะหูชะนา ภวันตุเม”

พยายามท่องให้ได้ ก่อนท่องพระคาถาบทนี้วันไหน ให้อาบน้ำทำใจให้ผุดผ่อง อย่าให้จิตขุ่นมั่ว นั่งสวดมนต์รำลึกถึงครูบาอาจารย์ทุกๆท่านไม่ว่ามีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้ว อย่าไปมุ่งที่ลาภสักการะ มิฉะนั้นพระคาถาที่ภาวนาอยู่จะไม่เกิดผลแต่ทำด้วยใจบริสุทธิ์

เหมือนคนที่เสี่ยงโชคซื้อล็อตเตอรี่ ถ้ามัวแต่ไปมุ่งหวังว่าเลขที่เราซื้อต้องออก ส่วนมากมักจะไม่ได้ แต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจซื้อหรืออยู่ดีๆ มีคนนำมาให้ เลขที่ได้นั้นมักจะออกทำให้เรามีดชค ทุกท่านคงจะเคยอ่านหนังสื่อพิมพ์เกี่ยวกับผู้ที่ถูกล็อตเตอรี่บางคนไม่ได้ตั้งใจซื้อแต่ถูกผู้ขายยัดเยียดให้ ผลหรือครับถูกรางวัลที่ 1 ได้เงินตั้ง 79 ล้าน ซึ่งเรื่องแบบนี้ก็มีถมไป”

Visitors: 21,427