คาถาบูชาพระสีวลี

หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท 
คาถาบูชาพระสิวลี 
สีวะลี จะ มะหาเถโร ปัจจะยะลาภะปูชิโต มะนุสโสเทวะตาอินโท
พระมายะโม ยักขาวา ปิตัสสะ นิรันตะรัง ปะนะ ลาภะ สักการเรอาเน็นติ
นิจจัง สิวะลิดเถรัสสะลาโภจะ สักกาโร โหติ สีวะลีมะหาเถรันจะปูชะกัสสะ
สะทาวาปิ คาถันจะ สังวัดตะนัสสะลาโภจะ สักกาโรโหติเถรัสสะ อานุภาเวนะ
ลาโภเมโหตุสัพพะทาเอเตนะ สัจจะวัดเชนะ ลาโภเมโหตุ สัพพะทาฯ

(กล่าวอาราธนาขอลาภสักการะตามความปรารถนาแล้วจงสวดพระคาถาสีวลี
บทต่อไปให้ได้วันละ๓ครั้ง๗ครั้ง  จะเกิดโชคลาภตามความปรารถนาทุกประการ  ว่าดังนี้)
                   
คาถาอาราธนาพระสิวลี
สีวลี จะ มะหาเถโร เทวะตา นะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ
สีวลี จะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง
วันทามิ สัพพะทา สีวลี เถรัสสะ เอตัง คุณัง สวัสติลาภัง ภะวันตุ เมฯ 


หลวงพ่อกวย ท่านเขียนทิ้งท้ายไว้ในตำราของท่านว่า..
ฉันเองสวดทุกวัน มิเคยขาดเลย

Visitors: 22,675