เหรียญ2บาท รัชมังคลาภิเษก รัชกาลที่๙

 

      เหรียญ2บาท รัชมังคลาภิเษก รัชกาลที่๙

2 กรกฎาคม 2531 ด้านหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ด้านหลัง รูปอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "ภปร" ภายใต้พระมหามงกุฎ ยอดเปล่งรัศมี ชนิดราคาเหรีญญ 2 บาทเป็นเหรียญที่สะสมอีกเหรียญ

พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เริ่มมีในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ 
พ.ศ.๒๔๕๑ พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติยืนนาน ๔๑ ปี ๒๒ วัน ในรัชกาลปัจจุบันพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๑นับได้ ๔๒ ปี ๒๓ วัน ยืนนานกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในประวัติศาสตร์ชาติไทย รัฐบาลถือ
โอกาสนี้ผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก แด่
พระองค์ประกาศใช้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๘๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๙

เปิดให้สะสม500บาท สภาพสวย
เพิ่มค่าส่งไปรษณีย์ 50บาท
โทร0922644368
สนใจบูชาติดต่อ ธนวัฒน์ 
รับประกันแท้ 100%

หมายเหตุ เหรียญ, ธนะบัตร ,พระเครื่อง ,วัตถุมงคล ,เครื่องรางของขลัง ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโทรสอบถาม

Visitors: 22,513