เหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก 100 ปี รพ.จุฬาฯ

 
   เนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะมีอายุครบ 100 ปี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงได้จัดสร้างเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผู้ทรงเป็นองค์ราชูปถัมภกสภากาชาดไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร โดยมีองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์สังฆราชูปถัมภ์ ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระปรีชาบารมี นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติ และทรงอุทิศพระองค์เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์ ทั้งนี้เพื่อให้พสกนิกรและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสั่งจองสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อนำเงินรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยสมทบทุนการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


สำหรับรูปแบบของเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่จัดทำขึ้นมีลักษณะพิเศษโดดเด่นคือ ด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์ราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ผู้ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระปรีชาบารมีนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติ ด้านหลังกลางเหรียญประดับด้วยตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ภายใต้อุณาโลมและพระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งย่อมาจาก "มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชาธิราช" อันเป็นพระปรมาภิไธยย่อประจำพระองค์ และรอบริมเหรียญสลักข้อความอันเป็นที่ระลึกว่า "๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗"
ในการนี้ สภากาชาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธาน ในพิธีมังคลาภิเษกเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมคณะเกจิอาจารย์ผู้ทรงศีลขั้นสูง ประกอบพิธีพุทธาภิเษกอันศักดิ์สิทธ์ ซึ่งนับเป็นวาระมหามงคลยิ่ง

เปิดบูชา 500บาท สภาพสวย
เพิ่มค่าส่งไปรษณีย์ 50บาท
โทร0922644368

สนใจบูชาติดต่อ ธนวัฒน์    
Visitors: 20,321