เหรียญทรงยินดี ในหลวง ร.๙

 

      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ.๒๕๕๐ คณะกรรมการการจัดสร้างห้องแสดง และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนาพุทธมณฑล โดยมี พระเทพประสิทธิมนต์ หรือ หลวงพ่อเณร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ เป็นประธาน ได้จัดสร้างเหรียญ ทรงยินดี เพื่อเป็นที่ระลึกและเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลดังกล่าว โดยได้รับพระบรมราชานุญาต ออกแบบและผลิตโดยสำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง


หลวงพ่อเณร บอกว่า เหตุผลในการจัดสร้าง เหรียญทรงยินดี ในหลวง ร.๙ เนื่องจากการจัดสร้างพุทธมณฑล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพุทธมณฑล เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๘ และเสด็จฯ ไปทรงเททองหล่อพระพุทธรูปจำลอง “พระพุทธปฏิมาประธานพุทธมณฑล” รวมทั้งทรงกดพระพิมพ์ พระเครื่อง ๒๕ พุทธศตวรรษ เนื้อดินผสมเกสร จำนวน ๓๐ องค์ ณ มณฑลพิธีวัดสุทัศนเทพวราราม เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐

ขณะเดียวกันพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงโบกพระหัตถ์ให้พสกนิกรที่มาเฝ้าชื่นชมพระบารมี ในการออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นภาพที่ติดตรึงตาประชาชนทั่วแผ่นดินไทย จึงทำหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทำเหรียญที่ระลึกซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนาพุทธมณฑล และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

รูปแบบของเหรียญทรงยินดี เป็นลักษณะทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ มิลลิเมตร ด้านหน้าจำลองพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงโบกพระหัตถ์ให้พสกนิกรที่มาเฝ้าชื่นชมพระบารมี พร้อมอักษรคำว่า อัครศาสนูปถัมภก ด้านหลังเหรียญ เป็นรูปจำลองอาคารพิพิธภัณฑ์พุทธมณฑล ระบุ พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งนับว่าเป็นเหรียญที่ออกแบบได้งดงาม มีเส้นสายรายละเอียดที่คม ชัด ลึก

ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปในการจุดเทียนชัยพิธีมังคลาภิเษกเหรียญทรงยินดี ณ ลานองค์พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยพระภาวนาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณ ในวันเสาร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐ (เสาร์ ๕) เวลา ๑๖.๐๐ น.

เหรียญทรงยินดี จัดสร้างมี เนื้อทองคำ ๙๐% น้ำหนักประมาณ ๒๐ กรัม เหรียญเงินหน้าทองคำ เหรียญเงินรมดำ เหรียญทองแดงหน้าทองคำ และเหรียญทองแดง

นับเป็นโอกาสอันดี และเป็นบุญวาสนาของพสกนิกรไทยที่จะได้บูชาเหรียญทรงคุณค่าแห่งชาติที่จารึกภาพประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเก็บไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลานวงศ์ตระกูล เหนืออื่นใดเป็นการร่วมร้อยดวงใจคนไทยทั้ง ๖๓ ล้าน เป็นหนึ่งเพื่อเทิดไท้ ๘๐ พรรษามหาราชัน พร้อมกับการร่วมสร้างมหาอานิสงส์ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรสืบไป

เปิดสะสม 350บาท สภาพสวย
เพิ่มค่าส่งไปรษณีย์ 50บาท
โทร0922644368
สนใจบูชาติดต่อ ธนวัฒน์ 

รับประกันแท้ 100%

หมายเหตุ เหรียญ, ธนะบัตร ,พระเครื่อง ,วัตถุมงคล ,เครื่องรางของขลัง ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโทรสอบถาม

รูปภาพใช้โชว์ให้เห็นพิมพ์และรุ่นนั้นๆ

Visitors: 22,675