เหรียญ 10 บาทสองสี ที่ระลึก 100 ปี ธนาคารไทยแห่งแรก ธนาคารไทยพาณิชย์เหรียญ 10 บาทสองสี ที่ระลึก 100 ปี ธนาคารไทยแห่งแรก ธนาคารไทยพาณิชย์กลางเหรียญมีรูปครุฑพ่าห์ ใต้รูปครุฑพ่าห์มีแถบแพรจารึกข้อความว่า "ตั้งโดยพระบรมราชานุญาต" ใต้แถบแพรมีข้อความว่า "ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๑๐๐ ปี ธนาคารไทยแห่งแรก" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๓๐ มกราคม ๒๕๕๐ ประเทศไทย" ด้านขวามีเลขบอกราคาว่า "๑๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท" 


กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความดังกล่าว 

เหรียญหาดูยาก เปิดสะสม 500บาท สภาพใหม่
เพิ่มค่าส่งไปรษณีย์ 50บาท
โทร0922644368

หมายเหตุ เหรียญ, ธนะบัตร ,พระเครื่อง ,วัตถุมงคล ,เครื่องรางของขลัง ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโทร

คำค้นเกี่ยวกับ หลวงปูสรวง
Visitors: 22,675