เหรียญ20บาทพระบิดาแห่งฝนหลวง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

      เหรียญ20บาทพระบิดาแห่งฝนหลวง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเหรียญ20บาทพระบิดาแห่งฝนหลวงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ครบ50ปี ฝนหลวงพระราชทาน 
สนใจแบ่งให้สะสมเหรียญละ250บาท
โทร 0922644368 ติดต่อ ธนวัฒน์

Visitors: 22,513