เหรียญทรงผนวช รัชกาลที่9 พ.ศ.2550 รุ่นบูรณะพระเจดีย์วัดบวรนิเวศน์วิหาร

 

เหรียญทรงผนวช รัชกาลที่9 พ.ศ.2550 รุ่นบูรณะพระเจดีย์วัดบวรนิเวศน์วิหารสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกและมังคลาภิเษก
วันที่2ธันวาคม พ.ศ.2550 ณ. พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
เหรียญทรงผนวช รัชกาลที่9 พ.ศ.2550 รุ่นบูรณะพระเจดีย์วัดบวรนิเวศน์วิหาร
เนื้อทองแดง จัดสร้าง1,890,000 เหรียญ บูชาเหรียญละ1500บาท
สนใจบูชาติดต่อ ธนวัฒน์ โทร0922644368

Visitors: 22,513