พระนาคปรกอมตะ 5 พลัง

 

   หลวงปู่ชื่นได้รวบรวมชนวนในการสร้างพระนาคปรกอมตะ 5 พลัง เช่น แผ่นยันต์ชินบัญชร แผ่นยันต์นวหรคุณ แผ่นยันต์พระเจ้า 5 พระองค์ แผ่นยันต์พระเจ้าสิบชาติ แผ่นยันต์พระเจ้าสิวลี แผ่นยันต์นะชาลิติ หล่อหลอมสร้างเป็นพระนาคปรกอมตะ 5 พลัง
สาเหตุให้ตั้งชื่อว่า พระปรกอมตะ 5 พลังนี้เพราะว่าหลวงปู่ชื่น ได้อัญเชิญเทพเทวาลงเสริมอานุภาพ ให้กับพระนาคปรก มีพลังอานุภาพเป็นอมตะ แห่งความบริสุทธิ์ 5 พลัง
1.พลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ มีอำนาจบารมี
2.พลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ มีโชคลาภมีความสำเร็จแห่งชีวิต
3.พลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ เมตตามหานิยม ลาภผลพูนทวี
4.พลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ปกป้อง แคล้วคลาดปลอดภัย
5.พลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครอง ป้องกันมนต์ดำเดรัชฉานวิชา วิญญาณชั่วร้าย

พระนี้พลังดีและหนักแน่นมาก มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความหมายที่ดีมากๆ องค์ประกอบกสร้างก็ดีมาก ทำไมจึงบอกอย่างนั้น อันนี้ตอบได้จากการวิเคราะห์อย่างละเอียด
ประวัติและความสำคัญ ครั้นพระพุทธองค์เสด็จประทับเสวยวิมุตติสุข ณ ร่มไม้อชปาลนิโครธสิ้น ๗ วัน แล้วพระองค์ก็เสด็จไปประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขยังร่มไม้จิก อันมีชื่อว่า มุจจลินท์ ซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศอาคเนย์ของต้นพระศรีมหาโพธิ์ วันนั้นเกิดฝนตกพรำอยู่ไม่ขาดสายตลอด ๗ วัน พญานาคมุจจลินท์ ผู้เป็นราชาแห่งนาค ได้ออกจากนาคพิภพ ทำขนดล้อมพระวรกาย ๗ ชั้น แล้วแผ่พังพานใหญ่ปกคลุมเบื้องบน เหมือนกั้นเศวตฉัตรถวายพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยความประสงค์มิให้ฝนและลมหนาวสาดต้องพระวรกาย ทั้งป้องกันเหลือบ ยุง บุ้ง ร่าน ริ้น และสัตว์เลื้อยคลานทั้งมวลด้วย ครั้งฝนหายแล้ว พญามุจจลินท์นาคราช จึงคลายขนดจากที่ล้อมพระวรกาย พระพุทธเจ้า จำแลงเพศเป็นมาณพน้อยยืนทำอัญชลีถวายนมัสการพระพุทธองค์ ในที่เฉพาะพระพักตร์ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานว่า สุโข วิเวโก ตุฏฺฐัสสะ สุตะธัมมัสสะ ปัสสะโต อัพยาปัชชัง สุขัง โลเก ปาณะภูเตสู สัญญะโม สุขา วิราคะตา โลเก กามานัง สะมะติกฺกะโม อัสมิมานัสสะ วินะโย เอตัง เว ปะระมัง สุขัง ฯ ความว่า ความสงัดเป็นสุขของบุคคลผู้มีธรรมอันได้สดับแล้ว รู้เห็นสังขารทั้งปวงตามเป็นจริงอย่างไร ความเป็นคนไม่เบียดเบียน คือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลาย และความเป็นคนปราศจากความกำหนัด คือความก้าวล่วงกามทั้งปวงเสียได้ เป็นสุขในโลกความนำออกเสียซึ่งอัสมินมานะ คือความถือตัวตนให้หมดได้นี้เป็นสุขอย่างยิ่ง พระพุทธจริยาที่เสด็จประทับนั่งเสวยวิมุตติสุข ภายในวงขนดของพญานาคมุจจลินท์นาคราชที่ขดแวดล้อมพระกายอยู่นี้
ดังนั้น คุณสมบัติสำคัญคือ ความปกป้องปลอดภัยจากเหตุอันไม่สะดวกต่างๆ ป้องกันการเบียดเบียนและสิ่งไม่ดีงามทั้งหลาย อีกทั้งยังเข้าถึงคุณธรรมของความสงัด การไม่เบียดเบียน และปราศจากกิเลสอีกด้วย นำพาความสุขยิ่งแก่ชีวิต
นอกจากนี้ยังต้องวิเคราะห์แผ่นยันต์ที่นำมาหลอมสร้างด้วย อันได้แก่
แผ่นยันต์พระเจ้า 5 พระองค์ แผ่นยันต์นวหรคุณ แผ่นยันต์พระเจ้าสิบชาติ แผ่นยันต์พระสิวลี แผ่นยันต์นะชาลิติ แผ่นยันต์ชินบัญชร

“พระเจ้าห้าพระองค์” คำนี้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างรู้จักกันดีในนามคาถาพระเจ้าห้าพระองค์
ซึ่งมีใจความสั้นๆว่า “นะ โม พุท ธา ยะ” เป็นคาถาที่เชื่อกันว่าเมื่อบริกรรมแล้วจะมีพระเจ้าห้าพระองค์มาสถิตที่ร่างกายทั้งห้าจุด นั้นคือแขนทั้งสอง ขาทั้งสองและกระหม่อม หากบริกรรมขณะต่อสู้ก็จะเกิดพลัง ไม่เหนื่อยง่าย บ้างก็เชื่อว่าถึงขั้นคงกระพันหนังเหนียว ตามตำนานพระเจ้าห้าพระองค์นั้นกล่าวว่า กาเผือกได้ตกไข่ 5 ฟองที่ภูลังกา วันหนึ่งเกิดลมพายุใหญ่หอบเอาไข่ปลิวไปตามลม ไข่นั้นได้ตกกระจัดกระจายไปในสถานที่หลายแห่ง ต่อมาไข่นั้นได้ฟักออกมาเป็นพระเจ้ากกุสันโธ พระเจ้าโกนาคโม พระเจ้ากัสสโป พระเจ้าโคตโม และองค์ต่อไปได้แก่ พระศรีอาริยเมตรัยโย ที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตอีกประมาณ 750 ล้านปี เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่ 5 ในภัทรกัปนี้ ดังนั้นจึงเท่ากับการบูชาพระพุทธองค์พร้อมกันถึง 5 พระองค์

รายการนี้เปิดบูชา 3500 บาท ติดต่อ ธนวฒน์  โทรศัพท์มือถือ 092-264-4368 โทร087-0977567

       
Visitors: 22,513