คาถาบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่ชื่น วัดตาอี

     

     วิธีบูชาเครื่องรางของหลวงปู่ชื่น วัดตาอี จ.บุรีรัมย์

ท่านทั้งหลายที่บูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่ชื่น ไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลประเภทใด ขอให้พึงระลึกไว้เสมอว่าของที่ท่านบูชาอยู่นั้น เป็นของดีที่มีเทวดาคุ้มครองอยู่ และยังมีหลวงปู่คอยติดตามให้ความช่วยเหลือท่านตลอดเวลา ขอให้ท่านบูชาด้วยความเคารพ ระลึกถึงพระคุณของหลวงปู่ไว้เสมอ ของบางอย่างถึงแม้จะใช้ทางด้านรัก ๆ ใคร่ ๆ แต่ใช่ว่าท่านจะใช้ได้อย่างไม่มีขอบเขต หรือใช้ในทางผิดศีลธรรม มีหลายคนที่ใช้ของ ๆ ท่านในทางผิดศีลธรรม หลวงปู่ถึงกับมาเตือนกันเลย บางคนได้ยินเป็นเสียงท่านมาบอก บางคนฝันเห็นท่านมาเตือนให้เลิกพฤติกรรมชั่วก็มี จะเห็นได้ว่าหลวงปู่ไม่ได้สนับสนุนให้ลูกหลานทั้งทำผิดศีลธรรมแต่ประการใด
มีวัตถุมงคลของหลวงปู่แล้วถ้าจะให้ขลังและเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นให้ ปฏิบัติดังนี้ เมื่อถึงวันพระให้หาพวงมาลัยดอกไม้ ธูปเทียน ถวายบูชาต่อวัตถุมงคลของท่าน ถ้ามีน้ำอบน้ำหอมก็ให้ประพรมที่วัตถุมงคลจะดีมาก หากผู้ใดจะบูชาหรือขอสิ่งใดท่านเป็นพิเศษ ให้ถวาย ขนมจีน หรือ น้อยหน่าสุก ถ้าได้ทั้งสองอย่างจะดีมากเพราะเป็นของที่ท่านโปรด เมื่อถวายแล้วให้บอกความต้องการให้ท่านทราบและขอให้ท่านช่วยตามต้องการ เมื่อความมุ่งหมายสำเร็จแล้วให้ถวายอีกครั้งหนึ่ง
วัตถุมงคลของหลวงปู่ชื่นมีคุณวิเศษ ที่ยากที่ของใครจะเหมือนคือ วัตถุมงคลของหลวงปู่ทุกประเภท จะลงคาถากัน คัดถอน และกันของเสื่อมไว้ ใครมีวัตถุมงคลของหลวงปู่ไว้บูชาให้สบายใจได้ ว่าพุทธคุณนั้นทรงความเข้มขลังไม่เสื่อมคลาย
และขอเตือนทุกท่านให้พึงระลึกไว้เสมอว่า การใช้วัตถุมงคล เครื่องรางของขลังไม่ว่าจะเป็นของหลวงปู่ชื่น หรือของท่านอื่น ห้ามใช้ในทางผิดศีลธรรม คือห้ามใช้ผิดศีล 5 เด็ดขาด ของที่ทำขึ้นมาให้ท่านได้ใช้บูชาเพื่อให้ท่านได้สมหวังในสิ่งที่ต้องการใน ขอบเขตของศีลธรรมเท่านั้น ไม่ได้ทำมาเพื่อส่งเสริมให้ท่านใช้ละเมิดศีล หากท่านผ่าฝืน นอกจากครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อจะไม่เห็นด้วยแล้ว หากท่านสิ้นลมหายใจไปจากโลกนี้แล้วที่ไปของท่านคืออบายภูมิคือนรกแน่นอน

 

คาถามหาลาภ

นะโม ๓ จบ
อาถรรพ์โธ โมสิตังวะคะริงคะรัง อิสวาสุ
อิ อาถรรพ์โธ โมสิตังวะคะริงคะรัง สุสวาิอิ
นะโมเม พุทธ เตเชนะ นะมะพะทะ
สะทะวิปิปะสะอุ ทิมะสังอังคุ
สังฆะ วิธาปุวะยะปะ อาปามะจุปะ
อะสังวิสุโล ปุสะพุพะ นะชาลิติ
อะระหังสัมมา สัมมานิมามา
มหาสะมามา ธะนะโภคา สัมมาอะระหัง
อิติฤทธิชื่น ประสิทธิ ภะวันตุเม
สวด ๙ จบ เช้า/ค่ำ

        คาถาขุนแผนสะกดทัพ
ตั้งนะโม 3 จบ

อาถันโท โมสิตัง วะกะริงคะรัง อิสวาสุ อิอาถันโท โมสิตัง วะกะริงคะรัง สุสวาอิ (9 จบ)

คาถาขุนแผนนาคเกี้ยว
ตั้งนะโมฯ 3 จบ
นะเอกาจักขุ สัพเพชะนา พะหูชะนา เมตตา ตัณหา ราคะ โชคลาภ โภคทรัพย์ เอกาจักขุ นะชาลิติ

คาถาพระขุนแผนผงพรายกุมาร
นะโม 3 จบ
นะเมตตา ธะนาจิตตัง พุธธังเมตตา ธะนาจิตตัง ธัมมังเมตตา ธะนาจิตตัง
สังฆังเมตตา ธะนาจิตตัง เอหิจิตตัง ปิยังมามา มนุสโสมามา ปุริสโสมามา
กุมารีมามา กุมาโรมามา อาคัจฉัยยะ อาคัจฉัยหิ มามา อะอา แอะแอ ออแอ ออแอ

คาถาขุนแผนชมตลาด
ตั้งนะโมฯ 3 จบ
สุนะโมโล (9) จบ
นะเมตตา ปัญจะพุทธา นะมามิหัง เมตตากรุณา
นะจุ่มจุ่ม โมจุ่มจุ่ม พุทจุ่มจุ่ม ธาจุ่มจุ่ม ยะจุ่มจุ่ม จุ่มจุ่ม สวาหะ (9 รอบ)

คาถาขุนแผนชมตลาด

โอมศรี ๆ หน้ากูคือใบบัว ตัวกูคือวงพระจันทร์
กูจะเศกแป้งน้ำมันทา ให้เจ้าแสนสิเนหา ให้พระยา
แสนรัก สวาหะ มะอะอุ นะ เมตตา โมถามหา พุท
รักข้า ธา อ่อนใจ ยะ เอ็นดู จิตตัง วา ปุปผัง วา
คันธัง วา ราชกุมารี วา ราชกุมาโร วา อิตถี วา
ปุริโส วา พานิชโช วา พานิชชา วา ปริเทวันติ
มุทุ จิตตัง ทิสวา มุกขัง จิตตัง ปิยัง มะมะ ยังยัง อินทสิ
เนหา พรหมสิเนหา อิศวรสิเนหา นารายนสิเนหา ( นา-รา-ยะ-นะ-สิ-เน-หา)
สวาหะ ประสิทธิ ประสิทธิจัง มิตตะจิตตะ มิตตะจิตตัง
ผูกจิต ผูกจัง


อันนี้แบบเต็มครับ

โอมศรี ๆ หน้ากูคือใบบัว ตัวกูคือวงพระจันทร์
กูจะเศกแป้งน้ำมันทา ให้เจ้าแสนสิเนหา ให้พระยา
แสนรัก สวาหะ มะอะอุ นะ เมตตา โมถามหา พุท
รักข้า ธา อ่อนใจ ยะ เอ็นดู จิตตัง วา ปุปผัง วา
คันธัง วา ราชกุมารี วา ราชกุมาโร วา อิตถี วา
ปุริโส วา พานิชโช วา พานิชชา วา ปริเทวันติ
มุทุ จิตตัง ทิสวา มุกขัง จิตตัง ปิยัง มะมะ ยังยัง อินทสิ
เนหา พรหมสิเนหา อิศวรสิเนหา นารายนสิเนหา ( นา-รา-ยะ-นะ-สิ-เน-หา)
สวาหะ ประสิทธิ ประสิทธิจัง มิตตะจิตตะ มิตตะจิตตัง
ผูกจิต ผูกจัง

โอมละลวย มหาละลวย สัพพะละลวย สวาหะ
อุ เมตตา จะ มหาราชา สัพพสิเนหะ จะ ปูชิตา สัพพะ
สุขัง จะ มหาลาภัง ราชาโกรธัง วินาสสันติ สาว ๆ แส้ ๆ
หม้าย ๆ แม่ ๆ ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้หญิงผู้ชาย ทั้งหลายทั้ง
ปวง เอหิ มนาปัง จิตตัง ปิยัง มะมะ อิติปารมิตตา ติง
สา อิติสัพพัญญามาคตา

โอมราศีกูเอ๋ย จงมาเป็นอาศน์ ศรีนาวาศมาเป็น
เกียรติ์ ศรีชายมาเป็นช่วง หญิงชายทั้งปวง รักกูมิรู้
วาย ด้วยศรีกูงามคือฟ้า หน้ากูงามคือพระพรหม ฟ้า
เห็นฟ้าชม พรหมเห็นพรหมรัก หญิงเห็นหญิงรัก
ชายเห็นชายทักกูอยู่ทุกเมื่อ ไม่เบื่อแต่สักวัน

โอมหญิงชายทั้งหลายเอ๋ย มารักกู สวาหะ
โอมสิทธิดำเนินศรี ๆ กูงามคือฟ้า หน้ากูงามคือ
พระแมน แขนกูงามคือพระศรีฉัตต์ทันต์ ฟันกูงามคือพระ
นารายณ์ กายกูคือพระอาทิตย์ ฤทธิ์กูคือพระจันทร์
สาวใช้ในสวรรค์เห็นหน้ากูก็อยู่มิบ่มิได้ มากูจะรำลึกถึง
ต้นไม้ ๆ ก็มาอ่อนอยู่งวยงง ก็จะรำลึกถึงพระยาหงส์ ๆ
ก็มาทิ้งถ้ำทอง กูจะรำลึกถึงปลาในหนองก็มาลืมพระ
คงคา กูจะรำลึกถึงอรรคมหาเสนาก็มาลืมซึ่งแท่นที่
นอน กูจะรำลึกถึงลูกไก่อ่อน ก็มาพลัดแม่ระเหระหน
ขวนขวาย กูจะรำลึกถึงช้างพลายในป่าต้นก็มาลืมไพร
กูจะรำลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่ กูจะรำลึกถึงสาวแก่ก็
มาหลงใหล กูจะรำลึกถึงเจ้าไทย ท่านก็มาปราณี กู
จะรำลึกถึงเจ้าชีก็มาลืมสวดมนต์ กูจะรำลึกถึงฝูงคน ๆ
ทั้งหลายก็มารักกูอยู่ถ้วนหน้า ทุกชั้นฟ้าและแผ่นดิน
มากูจะรำลึกถึงพระอินทร์ ท่านก็มาปรารมภ์นักรักกูทุก
ชั้นฟ้า ฝูงคนทั้งหลายเห็นหน้ากูก็มาร้องไห้อยู่งาย ๆ

โอมรำจิตรำจวน เหวยร่ำจัก ร่ำรัก ร่ำชม ร่ำบ่น
สวาโหม อิสวาสุ ปิโย ปิยา จิตตา ปิยา มะมะ เอหิ ตุริต ติรตา
คาถาขุนแผนน้ำผึ้ง

นะโม 3 จบ
พุทธัง เมตตาอาถัน
ธังมัง เมตตาอาถัน
สังฆัง เมตตาอาถัน
ปฎิสังขาโยนิโสมาแวะ ปฎิแวะมาแวะ 3-5-7-9 จบ

คาถาขุนแผน3อาถรรพ์และขุนแผนหลังแม่เป๋อและหลังอิ้น
บทคาถา
อิติปาระมิตตาติงสา พิศวาสหลงใหล พิศมัยยินดี ใจจิตคิดถึง เคล้าคลึงวิญญา วิชาจะระนะสัมปันโน
อิติสัพพัญญมาคะตา พิศวาสหลงใหล พิศมัยยินดี ใจจิตคิดถึง เคล้าคลึงวิญญา วิชาจะระนะสัมปันโน
อิติโพธิมะนุปปัตโต พิศวาสหลงใหล พิศมัยยินดี ใจจิตคิดถึง เคล้าคลึงวิญญา วิชาจะระนะสัมปันโน
อิติปิโสจะเตนะโม พิศวาสหลงใหล พิศมัยยินดี ใจจิตคิดถึง เคล้าคลึงวิญญา วิชาจะระนะสัมปันโน (7-9จบ)

คาถาดวงตราอาถรรพ์ รูปหล่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และน้ำมันบายน
ตั้งนะโม 3 จบ
พุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ
นะโมพุทธายะ พุทโธโพธิสัตโต อวโลกิเตศวร
มหาจักรพรรดิราชันชัย เสด็จพ่อศรีชัยวรมัน
พุทธราชะ จตุรโชค ศรีมหาราช พระโพธิสัตว์ชัยมหานาถ
นะโมพุทโธ คุณแก้วโสภะคะวา สะระณัง อะ ยะธาพุทโมนะ 3-5-7-9 จบ

คาถาหนุมาน
ตั้งนะโม 3 จบ
หะ นุ มา นะ อิอะสติ ภิต วิพัด ผงเพาเทาทุลี เพชรจะ ติระตีตะ ตะปองเพชรจะ คง คง สวาหะ ภาวนา 3 จบ

คาถาบูชาตะกรุด 9 อาถรรพ์
ตั้งนะโม 3 จบ
อาถันโท โมสิตังวะกะริงคะรัง อิสวาสุ อิอาถันโทโมสิตัง วะกะริงคะรังสุสวาอิ 9 จบ อะปะรายิติ
9 จบ

ตะกรุดนกทึกทือ
ตั้งนะโม 3 จบ
โอมนกทึกทือ บินบนอากาศ อาคันชายะ อาคันชาหิ เอหิมามา ทุยๆ เทๆ ทือๆ

คาถาตุ๊กตามหาเสน่ห์
นะโม 3 จบ
นะเมตตา ปันจะพุทธา นะมามิหัง เมตตากรุณา
นะจุ่มๆ โมจุ่มๆ ธาจุ่มๆ ยะจุ่มๆ จุ่มๆสวาหะ

คาถาอิ่นคู่มหาเสน่ห์
คาถา ภาวนา 9 จบ
โอมละลวย มหาละลวย งงจงใจในตัวเองเหมือนช้างรักงารักตัวกูเหมือนวัวตามแม่ อี...(ชื่อคน) นั้นรักตัวกูให้แน่ โอมสิทธิ สิทธิ สวาโหมฯ

คาถานกสาริกามหาเสน่ห์-มหารวย
ตั้งนะโม 3 จบเอหิ สาริกา วันตานัง เมตตัมพุทเส สิเนหะรัตถัง สาริกาลาโภ ภะวันตุเม เอหิหญิงชาย

คาถาพ่องั่งหลังแม่งั่ง
ตั้งนะโม 3 จบ
โอม กำมะโปน กำตะเบ็ง เมตตาสุเน พ่องั่งเอ๋ย แม่งั่งเอ๋ย เจ้าจงมาสู่หา จงเกยทรัพย์ เอาศรีมาให้กู สวาหะ สวาหายะ (3 จบ)

คาถาขุนแผนหลังม้าเสพนาง
โอม สิทธิศรีศรี ราศีกูงามคือท้องฟ้า นะมะพะทะ หน้ากูงามคือพระแมน นะมะพะทะ แขนกูงามคือพระนารายณ์ นะมะพะทะ ฉายากูงามคือพระอาทิตย์ นะมะพะทะ ฤทธิ์กูงามคือพระจันทร์ นะมะพะทะ สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้ นะมะพะทะ กูจะรำลึกถึงต้นไม้ก็มางวยงง นะมะพะทะ กูจะรำลึกถึงพญาหงส์ก็มาลืมถ้ำพระคูหา นะ มะพะทะ กูจะรำลึกถึงพญาปลาอยู่ในน้ำ ก็มาลืมพระแม่คงคา นะมะพะทะ กูจะรำลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมที่นอน นะมะพะทะ กูจะรำลึกถึงไก่อ่อน ก็ลืมแม่แล่นตาม นะมะพะทะ กูจะรำลึกถึงช้างพลายก็ลืมไพร นะมะพะทะ กูจะรำลึกถึงสาวไซร้ก็ลืมแม่ นะมะพะทะ กูจะรำลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงใหล นะมะพะทะ กูจะรำลึกถึงเจ้าไทก็มาลืมสวดมนต์ นะมะพะทะ กูจะรำลึกถึงฝูงชนก็มารักอยู่ถ้วนหน้า นะมะพะทะ กูจะรำลึกถึงทุกชั้นฟ้าและเทวดาทุกวิมาน นะมะพะทะ โอม สิทธิสะวาหะฯ

คาถาอาถรรพ์ธม
ตั้ง นะโม 3 จบ
อิติ ฤทธิ ชื่น 3 ครั้ง

คาถาบูชารูปเหมือนอาถรรพ์มณีราชา
นะโม 3 จบ
นะสิวัง พรหมมา มะอะอุ จินดามณี
มหาจินดามณี พุทโธมณี ธรรมโมมณี สังโฆมณี
อินทรามณี พรหมมามณี เทวดามณี อะขันตุ
สัพเพรักขันตุ เทวดามณี ปิยะมะมะ นโมพุทธายะ
นะมะพะทะ สัพเพชะนา พาหูชะนา สัพเพพิสา
สะมาคะตา มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม

คาถาบูชาลูกแก้วมณีราชา
พุทโธ คุณแก้วโสภะคะวา

        

คาถาบูชาตะกรุดอาถรรพณ์เทพหนุนดวง
นะโม 3 จบ รำลึกถึงคุณทั้งหมด
อาถรรพณ์โธ โมสิตังวะคะริงคะรัง อิสวาสุ
อิ อาถรรพณ์โธ โมสิตังวะคะริงคะรัง สุสวาอิ

นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะเทวานัง สุริยัญ จะ
ปะมุญจะถะ ศศิ ภุมโม จะเทวานัง วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ ชีโว
ศุกะโร จะมหาลาภัง โสโร ราหูเกตุ จะมหาลาภัง สัพพะภะยัง
วินาสสันติ สัพพะทุกขัง วินาสสันติ สัพพะโรคัง วินาสสันติ ลักขะณา
อะหัง วันทามิ สัพพะทาสัพพะเทวามัง ปาละยันตุ สัพพะทา
เอเตนะมังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถีภะ วันตุ เม

นะโมเม พุทธ เตเชนะ นะมะพะทะ
สะทะวิปิปะสะอุ ทิมะสังอังคุ
สังฆะ วิธาปุวะยะปะ อาปามะจุปะ
อะสังวิสุโล ปุสะพุพะ นะชาลิติ
อะระหังสัมมา สัมมานิมามา
อิมานา มหาสะมานา ธะนะโภคา สัมมาอะระหัง
....................................................
คาถา บูชาพญานาคาพญานาคี

 (ใช้บูชาทั้งแบบรูปหล่อบูชาและพระผง)


นะโม 3 จบ
อาถรรพ์โธ โมสิตัง วะคะริงคะรัง อิสะวาสุ
อิอาถรรพ์โธ โมสิตัง วะคะริงคะรัง สุสะวาอิ
อมนะโมสิทธิชัยยะ วะวิ วะวิ ชัยยะยันติ
สิทธิกัมมัง สิทธิกิจจัง สิทธิโธ
ทาระมุมาติ ตากัวสะภาคา คุรุนำหา
โยธานิระ สีราคะตัง โยวาธิโน
สะเนหิตานะ ภาระ
อิติฤทธิชื่น ประสิทธิเม ภะวันตุเม

(อธิษฐาน ขอพรด้วยใจศรัทธาเชื่อมั่น)ความสำเร็จอยู่ที่ความศรัทธา

.......................

คาถาเทวดารักษา ของหลวงปู่ชื่น
(ใช้ประกอบกับพระขุนแผนชมตลาด)

นะโม 3 จบ
พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา
นะเสน่หาให้มาสวาหะ
โมเสน่หาให้มาสวาหะ
พุทเสน่หาให้มาสวาหะ
ธาเสน่หาให้มาสวาหะ
ยะเสน่หาให้มาสวาหะ
นะนิยมให้มาสวาหะ
นินิยมให้มาสวาหะ
พุทนิยมให้มาสวาหะ
ธานิยมให้มาสะวาหะ
ยะนิยมให้มาสวาหะ
มหานิยมเสน่ห์ด้วย
นะโมพุทธายะยะธาพุทโมนะ
เทวดาเจ้าข้าจงมารักษาข้าพเจ้าไปเดี๋ยวนี้ เทอญ


**เป็นเมตตามหานิยมสูง ไปทางไหนจะมีรัศมีโดดเด่น
มีเทวดารักษาคุ้มครอง เจริญลาภ เจริญยศ
*หมายเหตุ คำว่า นินิยมให้มาสวาหะ หลวงปู่ให้ไว้ถูกต้องแล้วห้ามเปลี่ยนเด็ดขาด*

**อาจารย์สรายุทธให้ไว้ ณ.วันที่ 19 มีนาคม 2555**

คาถาบูชาปู่ศรีสุทธรรมนาคราช

นะโม 3 จบ

อาถรรพ์โธ โมสิตัง วะคะริงคะรัง อิสะวาสุ
อิอาถรรพ์โธ โมสิตัง วะคะริงคะรัง สุสะวาอิ
อมนะโมสิทธิชัยยะ วะวิ วะวิ ชัยยะยันติ
สิทธิกัมมัง สิทธิกิจจัง สิทธิโธ
ทาระมุมาติ ตากัวสะภาคา คุรุนำหา
โยธานิระ สีราคะตัง โยวาธิโน
สะเนหิตานะ ภาระ
อิติฤทธิชื่น ประสิทธิเม ภะวันตุเม
(อธิษฐาน ขอพรด้วยใจศรัทธาเชื่อมั่น)
ความสำเร็จอยู่ที่ความศรัทธา
คาถาบูชาตะกรุดอาถรรพ์เทพคุ้มดวง คู่บารมี
(ตั้งนะโม ๓ จบ)
 
"นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง
สุริยัญ จะ ปะมุญจะถะ ศศิ ภุมโมจะเทวานัง วุโธ ลาภัง
ภะวิสสะติ ชีโว ศุกะโร จะ มหาลาภัง โสโร ราหูเกตุ จะมหาลาภัง
สัพพะภะยัง วินาสสันติ สัพพะทุกขัง วินาสสันติ สัพพะโรคัง
วินาสสันติ ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทา สัพพะเทวามัง
ปาละยันตุ สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถีภะ วันตุ เมฯ"
 
~คาถาบูชาลูกอมจันทร์ซ้อนจันทร์~
(นะโม 3 จบ)
อิติ ฤทธิ ชื่น
มะอะอุ นะเมตตา คนทั้งหลาย
กรุณาภะคะวาติ พุทโธร่วมจิต
ธัมโมร่วมใจ สังโฆหลงใหล
ร่วมใจพุทโธ พุทโธพุทธัง
พุทธะลาภัง ชิวหาสุวรรณณัง
มุทุวาจัง เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ
3 จบ 

 

 
Visitors: 20,321