คาาถาปัจเจกพระพุทธเจ้า

เสกไปเรื่อยๆจะรวยเป็นเศรษฐี

คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา

วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานี มามะ พุทธัสสะ สวาโหม

       
Visitors: 22,674