คำนมัสการหลวงปู่สรวง

 

 คำนมัสการหลวงปู่สรวง

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )

นะโม โพธิสัตโต มหาคุโณ มหิทธิโก มหาลาโภ อะหังปูเชมิ สิทธิลาโก นิรันตะรัง

 

 

ตั้งจิตอธิฐานขอพร

พุทธังประสิทธิ ธัมมังประสิทธิ สังฆังประสิทธิ

อริยะองค์สรวง สัมปันโน อิติปิโส นะโมพุทธายะ

อะสะวาสุติ มหาบันดาล สัจจัง ประสิทธิเม สาธุ สาธุ สาธุ

 

 

คาถาหลวงปู่สรวง

หลวงปู่สรวง ออยเตรียสรูล ออยเพิ่มพูน บายตึ๊กเจีย ( 3 จบ )

 

 

"จุดธูป 9 ดอก เวลาจะบนบาล บนเรื่องเล็กด้วยข้าวหลาม 3 กระบอก บนเรื่องใหญ่ด้วยว่าวจุฬา"

Visitors: 22,513