การตั้งขันธ์ 5 พิธีไหว้ครู

           บูชาครูด้วยขันธ์ 5 ในวันพฤหัสบดี หรือวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเที่ยงคืน

           ช่วงเวลาที่คุณว่าง ติดตามเรื่องราวพระเกจิ และหลวงปู่สรวงได้ในเว็บไซต์นี้

 

                   ให้จัดเตรียมขันธ์ 5 ดังนี้

          1. ดอกไม้ 5 คู่ เช่น ดอกว่านมหาหงส์ , ดอกบัว , ดอกอัญชัน

          2. ธูป 5 คู่

          3. เทียน 5 คู่ เทียนขาว , เทียนเหลือง ขนาดเล็ก

                    ( 5 คู่ เท่ากับ 10 วัน )

          4. เงิน 5 บาท

          5. ขันพลาสติก หรือ พาน 1 ใบ

                    ( นำข้อ1 ถึง ข้อ4 ใส่ขัน หรือใส่พาน )

          6. น้ำ 1 ขวด หรือ 1 แก้ว หรือ M150  1 ขวด

          7. หมากพลู 5 คำ ( มีก็ได้ ไม่มีก็ได้ ตามความสามารถ )

          8. เทียนขาวหนัก 1 บาท 2 เล่ม ( เทียนเหลืองก็ได้ ) ธูป 9 ดอก

             

                  จุดไฟบูชา หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งจิตให้มั่น สวดมนต์บทคำ
           บูชาหลวงปู่ต่อด้วยบทอาราธนา จากนั้นกล่าวคำต่อไปนี้

 

            ข้าพเจ้า ชื่อ________ สกุล________ และครอบครัว  พักอยู่บ้านเลขที่_______
            ถนน________ ตำบล________ อำเภอ________ จังหวัด_________

            ขอถวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู่สรวงลูกตาเบ๊าะ และขอให้หลวงปู่สรวงยกโทษแก่ข้าพเจ้า 
            หากพลาดพลั้ง กระทำการล่วงเกินทั้งกาย วาจา ใจ อย่าถือโทษโกรธเคืองข้าพเจ้า

 

                              จากนั้นให้อธิฐานจิตขอพรตามความประสงค์

 

 

Visitors: 22,513