พระธรรมคำสอนคาถาอาคม

         

        โอวาท หลวงพ่อพุฒ  วายาโม

               ขอเจริญพร ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย วันนี้เราทั้งหลายได้ร่วมบำเพ็ญความดี ได้บำเพ็ญทานบารมี บำเพ็ญศีลบารมี ได้นั่งสมาธิภาวนาอันเป็นการบำเพ็ญปัญญาบารมี เพื่อน้อมอุทิศถวายบูชาคุณหลวงปู่สรวง เนื่องในการทำบุญครบรอบ สามปี วันละสังขาร หลวงปู่  และเราทุกคนก็ตั้งอกตั้งใจจริงๆที่ทำความดีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ  ในการจัดทำบุญทุกครั้งทุกปี  ญาติโยมลูกศิษย์ลูกหา ลูกๆ หลานๆ ของหลวงปู่ก็มาช่วยงาน ร่วมกันบวชเนกขัมมะชีพราหมณ์ ปฏิบัติธรรมกัมมัฎฐาน เพิ่มมากขึ้นทุกปี นั้นก็หมายความว่าพวกเรานั้นมีความรัก ความเคารพนับถือหลวงปู่มาก  เมื่อถึงวันสำคัญทำบุญครบรอบ  พวกเราก็มารวมกันทำบุญให้ทานรักษาศีล เจริญสมาธิภาวนากันเพิ่มมากขึ้น แต่หลวงพ่ออยากให้เราทุกคนทำความดีอย่างนี้ทุกวัน เพราะการทำความดีด้วยการให้ทาน การรักษาศีลและการ เจริญสมาธิภาวนานี้ เป็นบุญตลอดชีวิต ถ้าหากว่าทำกันครั้งสองครั้ง แล้วก็เลิกกันไป บุญบารมีก็ไม่เต็มได้ ไม่สามารถสนองผลให้สูงยิ่งขึ้นตามที่ปรารถนาได้  หลวงพ่อขอให้พวกเราได้ทำความดีทุกวัน  และได้รำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของหลวงปู่สรวง ท่านเป็นปูชนียบุคคล เป็นบุคคลที่พวกเราให้การเคารพนับถือ ท่านได้สอนและทำให้ดูเป็นแบบอย่าง  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า "บุลคลเมื่อได้รู้แจ้งธรรมจากผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ก็ตาม เป็นสมณะพราหมณ์ก็ตาม หรือ เป็นคนชั้นต่ำ คนเทหยากเผื่อก็ตาม ผู้นั้นจัดว่าเป็นปูชนียบุลคลสูงสุดสำหรับบุลคลนั้น และพึงน้อมบูชาธรรมบูชาคุณท่าน ด้วยความเคารพเหมือพราหมณ์ นอบน้อมการบูชาไปฉะนั้น"

          เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นศิษยานุศิษย์เป็นลูกเป็นหลานของท่านเราต้องมีความเคารพ ที่ดี ที่สุดที่หลวงปู่ท่านชอบและท่านก็ปฏิบัติเสมอมา ก็คือการให้สิ่งของ เป็นทาน การรักษาศีล การให้อภัยผู้อื่น การทำใจให้สบาย การทำใจให้บริสุทธิ์ ทำได้อย่างนี้ได้ชื่อว่ามีความเคารพ ความเลื่อมใสในท่าน เพราะได้ปฏิบัติตามคำสอน และตามแบบอย่างที่ท่านทำให้ดู อยู่ให้เห็น  สมถะเรียบง่าย ไม่สะสม ไม่ยึดติด กับสิ่งใดเป็นชีวิตที่ประเสริฐ  หลวงปู่เคยสอนว่าสิ่งที่เลิศ ที่สุดของมนุษย์ก็คือ กาย วาจา ใจ มนุษย์นั่นเอง ฐานะอันเลิศก็อยู่ในมนุษย์สามารถปฏิบัติให้ถึงความบริสุทธิ์ได้ เมื่อได้กำเนิดมาเป็นมนุษย์ มีกาย วาจา ใจ เป็นสมบัติบริบูรณ์  เป็นประธานแห่งทรัพย์ทั้งหลายที่บิดา-มารดา ให้มา จะสร้างเอาสมบัติภายนอก คือ ทรัพย์สินเงินทอง อย่างไรได้  จะสร้าง เอาสมบัติภายใน คือ มรรคผล นิพพาน  ก็ได้  เพราะมนุษย์เราทำได้เมื่อไม่มี ทำให้มีได้เมื่อมีแล้วทำให้ยิ้งขึ้นได้  เทศนาวนัย  เวสสันดรชาดก  ทานัง   เทติ   สีลัง  รักขติ  ภาวนัง  ภาเวตวา  เอกัจโจ  สัคคัง  คัจฉติ  เอกัจโจโมกขัง  คัจฉติ  เอกัขโจโมกขัง  คัจฉติ  นิสสังสยัง เมื่อได้ทำกองทุน การกุศล  คือการให้ทาน  การรักษาศีล  การเจริญภาวนา  ตามคำสั่งสอนของบรมศาสดาแล้ว  บางพวกทำน้อยก็ต้องไปสู่สวรรค์ บางพวกขยันทำจริง พร้อมทั้งวาสนาบารมี แต่หนหลังประกอบกันก็สามารถเข้าสู่พระนิพพาน โดยไม่ต้องสงสัยเลย สัตว์ดิรัจฉานทำ เหมือนมนุษย์ไม่ได้  มนุษย์จึงอยู่ในฐานะอันเลิศ  ด้วยดี  สามารถนำตน  เข้าสู่มรรคผลนิพพาน  อันบริสุทธิ์ได้  ฉะนั้นตัวเรานี่แหละสำคัญมากจะสร้างบาปจะสร้างบุญก็อยู่ที่ตัวเรา  จะทำดีทำชั่วก็อยู่ที่ตัวเรา  ธิหลวงพ่ออยากให้เราทุกคนใส่ใจในตัวเองให้มากๆ หมั่นขยัน ทำบุญให้ทาน  รักษาศีล  เจริญสมาธิภาวนา  เพื่อชำระกาย  วาจา  ใจ ของเราให้สะอาด  ให้บริสุทธิ์  เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับ บุญใหญ่ที่เกิดจากการปฎิบัติธรรมร่วมกันครั้งนี้ และขอให้ทุกท่าน จงประสบแต่ ความสุข ความเจริญ ความปรารถนาอันใดก็ตาม ที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจเอาไว้อย่างดีแล้ว  ขอจงเป็นผลสำเร็จ  ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า  พระธรรมเจ้า  พระสงฆ์เจ้า  และอำนาจ คุณศักดิ์สิทธิ์ บุญฤทธ์ของหลวงปู่สรวง  จงดลบันดาลให้ทุกท่าน  จงมี  อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  ทุกท่านเทอญ.

 


 • 377341_134379953374688_1665124951_n[1].jpg
  คำทำนาย " เรื่องโลกเสื่อม " ขององค์ หลวงปู่สาย เขมธัมโม วัดป่าพรหมวิหาร บ้านภูศรีทอง ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู "โลกจะละลายในปลายปี พ.ศ.2575 การละลายของโลกนั้นได้เป็นไปตามกา...

 • บทสวดในตอนเช้า...( เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า นกยูงโพธิสัตว์จะกล่าวคำนมัสการว่า ..)อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโสตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภา...

 • ดาวน์โหลด (1).jpg
  เนื้อแก่ผงพราย ผงว่านดอกทอง ญาท่านโทน วัดบ้านพับ จ.อุบลราชธานีขุนแผนพรายแม่ส้มเป็นขุนแผนพรายกุมารเทพขนาดแท้รุ่นแรก ที่หลวงปู่โทน พระทองคำเมืองอุบล สร้างอย่างพิถีพิถัน ขุนแผนพรายกุม...

 • 72.jpg
  พระเครื่องหรือ “พระพิมพ์ “ นั้นจริงๆ แล้วเกิด ขึ้นมา ประมาณ 1000 กว่าปี ร่วม 2000 ปีแล้วพระเครื่ององค์ แรกๆ นั้น จะเป็น “พระกริ่ง” หรือ พระไภสัชยคุรุ หรือ พระพุทธเจ้าหมอ นั้นเ...

 • พระขุนแผนสาริกาหลวงพ่อเมียนGIF.gif
  ท่านว่า ลักษณะการเดินของรังสีจิต กับรังสีจิตที่อยู่ในสภาพถูกบรรจุในวัตถุมันต่างกันไฟฟ้าไม่เปิด สวิทช์มันก็ไม่เกิดแสงสว่างการกรอกน้ำลงในขวดเสร็จแล้วรินออกได้ แต่ถ้าปิดจุกมันก็ไหลออก...

 • 1. มงคลสูตร บทสวด มงคลสูตร(มงคลปริตร) เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม ฯ อะถะโข อัญญะตะรา เทวะตา อะภิกกันตายะ รัตติยา อะภิก...

 • พระคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ตกทอดมาจากลังกาท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯค้นพบในคัมภีร์โบราณและได้ดัดแปลงแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษผู้ใดสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้...

 • นะโม 3 จบ..นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวาเป็นคาถาหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด โดยมีคติความเชื่อสืบต่อกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่า “อานุภาพแห่งพระคาถานี้ ประมาณมิได้เล...

 • พระคาถาโสฬสมงคลโสฬะสะมังคะลัญเจวะนะวะโลกุตตะระธัมมะตาจัตตาโรจะมหาทีปาปัญจะพุทธามหามุนีตรีปิฏะกะธัมมักขันธาฉะกามาวะจะราตะถาปัญจะทัสสะกะเวสัจจังทะสะมังสีละเมวะจะเตรัสสะธุตังคาจะปาฎิห...

 • ตั้งนะโม ๓ จบสัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะอะอุคาถาหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท พระคาถาบทนี้ มากด้วยความขลังและความศักสิทธิ์เป็นเลิศ ก่อนที่จะเดินทางออกจากบ...

 • คาถากันโรคภัยไข้เจ็บสักกัตวา พุทธะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมังวะรัง หิตัง เทวะมะนุสสานัง พุทธะเตเชนะโสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เมฯสักกัตวา ธัมมะรัตตะนัง โอสะถัง ...

 • หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาทคาถาบูชาพระสิวลีสีวะลี จะ มะหาเถโร ปัจจะยะลาภะปูชิโต มะนุสโสเทวะตาอินโทพระมายะโม ยักขาวา ปิตัสสะ นิรันตะรัง ปะนะ ลาภะ สักการเรอาเน็นตินิจจัง สิวะลิด...

 • คาถาหลวงอิติสุคโต หลวงพ่อโอภาสี“อิติสุคโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง”กล่าวอย่างน้อย3ครั้ง หรือกล่าวเรื่อยไปขณะเดินทางยิ่งดี ค้าขายสวดทุกคร...

 • พระคาถาพญานกยูงทอง เป็นพระคาถาที่พระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นนิยมใช้ โดยเฉพาะผูกเป็นยันต์ในเหรียญที่ทำแจกของพระคณาจารย์สายนี้ เป็นต้นว่าพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ท่านได้ใช้หัวใจคาถาพญาน...

 • พระอรหันต์มหาสาวกผู้เป็นเอกทัตคะแห่งโชคลาภ เงินทองเต็มเปี่ยมด้วยลาภสักการะไหลมาเทมาไม่ขาดสายตำราหลวงปู่กาหลงแท้ ๆ ที่ท่านบันทึกไว้ พระคาถาบูชาตั้งนโม 3 จบนะชาลีติฉิมพะลีจะมหาเลโร ล...

 • ในหมวดหมู่หัวใจของคาถาต่างๆ คาถาหัวใจพระสีวลีนับว่าเป็นที่นิยมกล่าวถึง และนำไปใช้ท่องจำ ตลอดจนมีการนำไปลงในวัตถุมงคลที่เด่นด้านโชคลาภ ความร่ำรวย เมตตามหานิยมต่างๆ แต่ในตำราโบราณส่ว...

 • พระสิวลี ตามตำนานเป็นหนึ่งในพระอรหันต์ สมัยพุทธกาลที่มีบุญบารมีมาก สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงยกย่อง พระสิวลี ว่าเป็นเลิศทางโชคลาภ อุดมไปด้วยโภคทรัพย์ ไม่ว่าพระสิวลีจะเดินทางไปแห่งห...

 • 1. คำอธิฐานขอลาภจากพระสีวลี(โดยหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง)นโม ๓ จบสีวลี มหาเถรังฺ วันฺทามิหังฺ ( ๓ จบ )มหาสีวลีเถโร มหาลาโภ โหติ มหาสีวลีเถโร ลาภังฺ เม เทถะ2. คา...

 • คาถาพระฉิมพลี(คาถาพระสีวลี) ของคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม พระคาถานี้คุณแม่บุญเรือนได้จาก การนั่งสมาธิจิตเมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ “จากตำราได้เขียนบอกไว้ว่าเป็นคาถาที่ท้าว...

 • คำบูชาพระสีวลี(พระฉิม)อิมินา สักกาเรนะ สีวะลีเถรัง อะภิปูชะยามิเมื่อบูชาแล้วกำหนดภาวนาในใจว่าสีวลี จะ มะหาเถโร อินโท พรัมมาจะ ปูชิตัง สัพพะลาภัง ประสิทธิเม เถรัสสะ อานุภาเวนะ สัพพะ...

 • คาถาบูชาพระสิวลีพระสิวลีเป็นพระเถระที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่า เป็นพระอรหันต์ที่เลิศทางลาภสักการะ มากมายหากผู้ใด มีพระสิวลีไว้บูชา ประจำบ้านเรือนจะนำโชคมหาลาภ มาสู่ท่านผู้บูชา ในธุร...

 • คาถาของหลวงปู่ทิมที่เกี่ยวกับโชคลาภ หรือคาถาเรียกคน คัดลอกจาก เพียรวิทย์ จารุสถิติ “วัตถุมงคลยอดนิยม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง” ร่มโพธิ์ เล่มที่ 110 กรกฎาคม 2543 เพียรวิทย์ จา...

 • นะโม3จบ นะร้องให้ ให้นะมาเข้าหา นะจิตตัง มานิมามา จิตตัง มานิมามา ท่อง3จบ

 • คัดลอกจาก เพียรวิทย์ จารุสถิติ “วัตถุมงคลยอดนิยม หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง” ร่มโพธิ์ เล่มที่ 110 กรกฎาคม 2543เพียรวิทย์ จารุสถิติ (2543) กล่าวว่า “ผมได้ถูกพักพวกที่คุ้นเคยพากั...

 • คาถาพระฉิมพลีใหญ่​ถ้าใครสวดได้ทุกวันตลอด ๓ เดือน จะเกิดผลอันใหญ่ ลาภสักการะ จะไหลมาเทมาเป็นมหานิยมอันยิ่งใหญ่อันประเสริฐ ถ้าจะคมนาคมไปไหมมาไหนจะเกิดผลยิ่ง คิดอะไรจะสำเร็จสมปรารถนาท...

 • (พระคาถาของพระพลรัตน์ วัดป่าแก้ว ที่ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในคราวปราบศัตรูบ้านเมือง) (นะโม ๓ จบ) นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะ เทวานังสุริยัญจะ ปะมุญจะถะ สะสิ ภุมโม จะ เทว...

 • เหรียญโลหะสีทอง อัดกรอบพลาสติก สร้างเมื่อ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ มีด้วยกัน ๔ พิมพ์คือ ๑.พิมพ์คอขีด ๒.พิมพ์คอนูน ๓.พิมพ์ตัวหนังสือทะลุ และ ๔.พิมพ์ยันต์ใหญ่ ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อแล...

 • พระคำข้าว (พระมหาลาภ) เป็นพระเนื้อผงสีขาวปางมารวิชัย สร้างแบบพระพุทธชินราชในวิหารแก้ว 100 เมตรวัดท่าซุง มี ๒ รุ่นรุ่นที่ ๑ ปลุกเสกเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๓ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ องค์รุ่นท...

 • หลวงพี่ประทีป หลวงพี่บัญชา อาตมา ปรึกษากันสร้างพระหางหมากเพราะคนมารอพระคำข้าวต้องรอออกพรรษา (รอหลวงพ่อเสกข้าวในพรรษา ๓ เดือน)จึงปรึกษากับหลวงพี่อนันต์ ท่านเห็นดีด้วย จึงให้ท่านกราบ...

 • ตอน ถูกหวย 9 ล้านบาท เขาทำบุญอย่างไร?ถูกหวย 9 ล้านบาทผู้ถาม : พอดีพูดถึงเรื่องถูกหวยไป เมื่อเดือนที่แล้วมีคนถูกถึง 9 ล้านบาท ลูกหลานถามมาว่า ทำบุญอะไรนะ ถูกตั้ง 9 ล้านบาท ทำบุญกับห...

 • คาถาจินดามณี - หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร วัดโฆสิตาราม ( บูชาครู ) ตะมังถัง ปะกาเสนโต สัทธาอะหะ อิ มะ อะ วิ ตะ อุ อะ มิ มะ สะ นะ โมจินดามณี สะหะโกฏิ สัตตังเทวานัง มะนุสสะเทวานัง อะมะนุส...

 • โอมประสิทธิพระฤาษีทั้ง ๔ ตน เธอจึงประสาทพระมนต์ มอบประสิทธิไว้ให้แก่กู หญิงชายทั่วสกลชมพู เห็นหน้ากูงามคือดังเทวา อิติปิโสภะคะวา ฯลฯ พุทโธภะคะวาติ พุทธังสิทธิชะนาจิตตัง ธัมมังส...

 • พระสังกัจจายน์พระอรหันต์ผู้บันดาลโชคลาภ ปัญญา และเมตตามหานิยม ชาวพุทธกราบไหว้สักการบูชาพระสังกัจจายน์เพื่อให้บังเกิดความเป็นสิริมงคล3ประการแก่ตนเองและครอบครัว ดังนี้ โชคลาภและ...

 • on.jpg
  คาถานางเต่าดำพุทธาวะรังมะลัง สุวัณณะกิสิ สังโกถิ กัตถาวิริยัตถะ มะภะวังพุทธัง กุโลสุวัณณะ กะชา วิเชโหนถิๆคาถานี้ดีทางเมตตามหานิยม เสกนํ้าล้างหน้าเป็นเสน่ห์เสก นํ้าหอมทาตัว คนนิยมยั...


 • โองการธรณีสารใหญ่ โองการธรณีสารน้อย (น้ำมนต์ธรณีสาร) การทำน้ำมนต์ธรณีสาร แบบพุทธอาคม๑. ขึ้นด้วยชุมนุมเทวดา ตามด้วยบทนมัสการพระรัตนตรัย ตามด้วยโองการธรณีสารน้อย ได้เป็นน้ำมนต์พระ...
Visitors: 21,428